Projekty Unijne

Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8. Rynek pracy, Działanie 8.7. Aktywne i zdrowe starzenie się

 

 

DLA KOGO?

 • jeżeli nie posiadasz w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej cukrzycy typu 2

 • jesteś w wieku 35-64 lat

 • jesteś osobą aktywną zawodowo

 • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany udziałem w spotkaniu edukacyjnym oraz nabyciem podstawowych informacji na temat cukrzycy typu 2 oraz jej leczenia

 • mieszkasz w jednym z powiatów subregionu legnicko – głogowskiego woj. dolnośląskiego: p. głogowski, p. górowski, p. legnicki, m. Legnica, p. lubiński, p. polkowicki (wg przepisów Kodeksu Cywilnego)

 • chcesz wziąć udział w badaniach profilaktycznych, konsultacjach lekarskich, konsultacjach dietetycznych i diabetologicznych


TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Zdrowa przyszłość – profilaktyka cukrzycy

Obszar realizacji projektu: woj. dolnośląskie: subregion legnicko – głogowski (powiaty: p. głogowski, p. górowski, m. Legnica, p. legnicki, p. lubiński, p. polkowicki)

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 r. – 31.05.2023 r.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 6 000 mieszkańców woj. dolnośląskiego subregionu legnicko-głogowskiego (3 600K; 2 400M), osób aktywnych zawodowo, w wieku 35-64 lata i zamieszkałych w powiatach: p. głogowski, p. górowski, m. Legnica, p. legnicki, p. lubiński, p. polkowicki - w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. dolnośląskiego:

 • 100 % grupy docelowej stanowią osoby aktywne zawodowo: 6 000 os. (3 600K, 2 400M);

 • 100 % grupy docelowej stanowią osoby w wieku 35-64 lata: 6 000 os. (3 600K, 2 400M);

 • 60 % grupy docelowej stanowią kobiety: 3 600 os. (3 600K)

 • 60 % grupy docelowej stanowią osoby, które mają ukończone 50 lat i więcej: 3 600 os. (2160K, 1440M);

 • min. 5% grupy docelowej stanowią osoby z niepełnosprawnościami: 300 os. (180K, 120M).

 

Cel główny projektu: Zmniejszenie zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 wśród 6 000 osób (3 600K, 2 400M) w wieku 35-64 lata aktywnych zawodowo, zamieszkałych w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego teren jednego z subregionów województwa dolnośląskiego tj. zamieszkałych na obszarze subregionu legnicko – głogowskiego, w skład którego wchodzą powiaty: p. głogowski, p.górowski, m. Legnica, p. legnicki, p. lubiński, p. polkowicki, poprzez realizację programu składającego się z 4 etapów, w tym przewidzianego oferowanego wsparcia w postaci: spotkań edukacyjnych, konsultacji lekarskich, badań laboratoryjnych mających na celu zdiagnozowanie cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego, konsultacji dietetycznych i diabetologicznych w okresie od 01.06.2021 do 31.05.2023.

Efekt trwałości: Podniesienie świadomości w zakresie ryzyka występowania i zachorowania na cukrzycy typu 2 u co najmniej 80% osób objętych wsparciem tj. 4 800 os. oraz zwiększenie wykrywalności przyczyn wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz stanu przedcukrzycowego u co najmniej 54% osób objętych wsparciem tj. 3 250 os. Uczestnicy dzięki nabytym informacjom podczas spotkania edukacyjnego, konsultacji i badań będą mieli świadomość jak mogą sobie pomóc zmniejszyć ryzyko zachorowania na cukrzycę typu 2. Wsparcia zaplanowane w ramach projektu pozytywnie wpłyną na zmianę nawyków żywieniowych, podjęcie aktywności fizycznej, modyfikację stylu życia poprzez zalecenia lekarskie, dietetyczne oraz diabetologiczne.

Oferowane wsparcie: Spotkania edukacyjne grupowe mające na celu nabycie podstawowych informacji na temat cukrzycy typu 2 oraz jej leczenia; zdiagnozowanie cukrzycy typu 2 lub stanu przedcukrzycowego poprzez konsultacje lekarskie i badania laboratoryjne; indywidualne konsultacje dietetyczne dla osób z wysokim ryzykiem zachorowania na cukrzycę typu 2; indywidualne konsultacje dietetyczne i diabetologiczne dla osób ze stanem przedcukrzycowym..

 

30.06.2021 r.

Aktualnie prowadzimy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

14.01.2022 r.

Nabór jest cały czas prowadzony w sposób ciągły, bardzo prosimy o zgłaszanie się osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie.

Wszystkich chętnych, zapraszamy do aplikowania za pomocą formularza dostępnego na stronie w sekcji ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU.

 

HARMONOGRAMY:

Grupa 1:

KONTAKT:

Biuro projektu w Legnicy
Budynek Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
ul. Kominka 9 lok. 104
59-220 Legnica

Nestor Group
ul. Armii Krajowej 29/3
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów