Zapytania ofertowe


02.11.2022 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w postaci egzaminów DIGCOMP

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na wykonanie usługi w postaci egzaminów DIGCOMP w ramach projektu „Moc cyfrowych kompetencji” (RPZP.08.10.00-32-K004/22) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/133136

Termin składania ofert od 02 listopada 2022 r. do 10 listopada 2022 r.

Załączniki:

17.11.2022 r.

Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w postaci egzaminów DIGCOMP

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów oraz opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

20.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi w postaci egzaminów DIGCOMP

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na wykonanie usługi w postaci egzaminów DIGCOMP w ramach projektu „Moc cyfrowych kompetencji” (RPZP.08.10.00-32-K004/22) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127172

Termin składania ofert od 20 września 2022 r. do 27 września 2022 r.

Załączniki:

27.09.2022 r.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do 28 września 2022 r. oraz dokonał aktualizacji Opisu przedmiotu zamówienia.


Załączniki:

28.09.2022 r.

Unieważnienie postępowania.


Załączniki:

20.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę realizacji szkoleń komputerowych

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę szkoleń komputerowych w ramach projektu „Moc cyfrowych kompetencji” (RPZP.08.10.00-32-K004/22) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127171

Termin składania ofert od 20 września 2022 r. do 27 września 2022 r.

Załączniki:

27.09.2022 r.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do 28 września 2022 r. oraz dokonał aktualizacji Opisu przedmiotu zamówienia.


Załączniki:

29.09.2022 r.

Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na realizacji szkoleń komputerowych

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów oraz opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

20.09.2022 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi wynajmu sal komputerowych

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na wykonanie usługi wynajmu sal komputerowych w ramach projektu „Moc cyfrowych kompetencji” (RPZP.08.10.00-32-K004/22) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/127174

Termin składania ofert od 20 września 2022 r. do 27 września 2022 r.

Załączniki:

27.09.2022 r.

Zamawiający informuje, iż przedłużył termin składania ofert do 28 września 2022 r. oraz dokonał aktualizacji Opisu przedmiotu zamówienia.


Załączniki:

29.09.2022 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów oraz opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

17.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia spotkań grupowych informacyjno - edukacyjnych

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę przeprowadzenia spotkań grupowych informacyjno – edukacyjnych na terenie województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Zdrowa przyszłość – profilaktyka cukrzycy” (RPDS.08.07.00-02-0029/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 17 września 2021 r. do 24 września 2021 r.

Załączniki:

27.09.2021 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia spotkań grupowych informacyjno - edukacyjnych

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

17.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę wynajmu sali szkoleniowej /pomieszczenia na terenie województwa dolnośląskiego w ramach projektu „Zdrowa przyszłość – profilaktyka cukrzycy” (RPDS.08.07.00-02-0029/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 17 września 2021 r. do 24 września 2021 r.

Załączniki:

27.09.2021 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

13.09.2021 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usług medycznych

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na wykonanie usług medycznych w ramach projektu „Zdrowa przyszłość – profilaktyka cukrzycy” (RPDS.08.07.00-02-0029/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/68838

Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 13 września 2021 r. do 20 września 2021 r.

Załączniki:

21.09.2021 r.

Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usług medycznych

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów oraz opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

09.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę wynajmu sali szkoleniowej /pomieszczenia na terenie województwa lubuskiego w ramach projektu „Aktywna ścieżka do zatrudnienia” (RPLB.06.02.00-08-0052/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 9 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Załączniki:

22.07.2021 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę wynajmu sal

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

09.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych prowadzących do uzyskania certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych w ramach projektu „Aktywna ścieżka do zatrudnienia” (RPLB.06.02.00-08-0052/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 9 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Załączniki:

22.07.2021 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

09.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia pośrednictwa pracy

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę przeprowadzenia pośrednictwa pracy w ramach projektu „Aktywna ścieżka do zatrudnienia” (RPLB.06.02.00-08-0052/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Więcej informacji w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Termin składania ofert od 9 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Załączniki:

22.07.2021 r.

Wybór wykonawcy w trybie rozeznania rynku na usługę przeprowadzenia pośrednictwa pracy

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

09.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego i symulacją egzaminu zewnętrznego w ramach projektu „Aktywna ścieżka do zatrudnienia” (RPLB.06.02.00-08-0052/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności i jest dostępne pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58536

Termin składania ofert od 9 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Załączniki:

22.07.2021 r.

Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę przeprowadzenia szkoleń zawodowych

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów oraz opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności. Oferta spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.

09.07.2021 r.

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego

Zapraszamy Oferentów do składania ofert na usługę przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Aktywna ścieżka do zatrudnienia” (RPLB.06.02.00-08-0052/20) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020. Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/58557

Termin składania ofert od 9 lipca 2021 r. do 21 lipca 2021 r.

Załączniki:

28.07.2021 r.

Wybór wykonawcy zgodnie z zasadą konkurencyjności na usługę przeprowadzenia Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego

Zamawiający informuje, iż w wyniku oceny ofert wybrano Wykonawcę, który uzyskał najwyższą liczbę punktów biorąc pod uwagę kryteria. Szczegółowe informacje zostały wysłane pocztą elektroniczną do Oferentów oraz opublikowane na stronie Bazy Konkurencyjności. Spełnia w najwyższym stopniu wymagania merytoryczne i formalne postawione przez Zamawiającego i mieści się w kwocie jaką Zamawiający postanowił przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia.
Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów