Szkolenia zawodowe

Zegarmistrz

Cele szkolenia: przygotowanie do pracy z przyjmowania zleceń na naprawę, diagnozowanie przyczyn nieprawidłowej pracy, regulację, czyszczenie i konserwację zegarów i zegarków.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

  • Przyjmowanie zleceń oraz reklamacji na usługi zegarmistrzowskie

  • Posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową oraz normami PN, PN-EN, PN- ISO.

  • Diagnozowanie przyczyn nieprawidłowej pracy mechanizmu zegarowego i ich naprawa

  • Wykonywanie przeglądów i czyszczenia mechanizmu zegarowego

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów