Szkolenia zawodowe

Samodzielny Księgowy

Cele szkolenia: Przekazanie wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków niezbędnej do wykonywania obowiązków samodzielnego księgowego, przedstawienie zagadnień oraz praktycznych przykładów, które umożliwią samodzielną pracę w dziale finansowo-księgowym lub biurze rachunkowym, uporządkowanie i ugruntowanie wiedzy z zakresu tematyki szkolenia, zapoznanie się ze specyfiką pracy na stanowisku samodzielnego księgowego, uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu rachunkowości i podatków, nabycie praktycznych umiejętności obsługi systemu księgowego.

Zakres tematyczny szkolenia:

 • Rachunkowość - zagadnienia wstępne

 • Środki pieniężne i rozrachunki

 • Wartości niematerialne i prawne

 • Rzeczowe aktywa trwałe

 • Inwestycje

 • Zapasy

 • Inwentaryzacja

 • Kapitały własne

 • Rozliczenia międzyokresowe i rezerwy

 • Ustalanie wyniku finansowego w firmie produkcyjnej

 • Sprawozdawczość finansowa

 • Podatek dochodowy - bieżący i odroczony

 • Podatek VAT

 • Zajęcia komputerowe

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów