Szkolenia zawodowe

Opiekunka dziecięca

Cele szkolenia: przygotowanie praktyczne i teoretyczne do pełnienia funkcji opiekunki dziecka.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • warsztaty psychologiczne,

  • psychologię rozwojową wieku dziecięcego,

  • psychologiczne aspekty opieki nad dzieckiem upośledzonym, chorym, nadpobudliwym i zahamowanym,

  • psychologię wychowawczą,

  • twórcze wychowywanie dziecka,

  • gry i zabawy ruchowe,

  • profilaktykę zdrowotną.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów