Szkolenia zawodowe

Kompetencje społeczne

Cele szkolenia: Kompetencje społeczne przejawiają się w wywieraniu wpływu i budowaniu relacji interpersonalnych, opartych na odpowiedzialności, eksperckości i zaufaniu. Zaliczane są do kompetencji miękkich i stanowią jeden z filarów kompetencji zawodowych - pomagają w relacjach między pracownikami a przełożonymi, a także wspomagają przepływ wiedzy i umiejętności.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • skuteczna komunikacja

  • umiejętność budowania relacji

  • współpracy w zespołach

  • sztuka rozwiązywania konfliktów

  • asertywność

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów