Szkolenia zawodowe

Autoprezentacja

Cele szkolenia: wykreowanie własnego wizerunku poprzez samodzielne doświadczenie. Szkolenie oparte jest na technikach pracy głosem, panowania nad emocjami i tremą. Uczestnik szkolenia dowie się jak budować relacje z odbiorcami (publicznością). Przedstawione zostaną metody, techniki radzenia sobie ze stresem towarzyszącym wystąpieniom publicznym. Celem szkolenia jest również poznanie własnego stylu oraz rozwijanie osobistej zdolności autoprezentacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Kreowanie wizerunku poprzez skuteczną komunikację:

  • Struktura prezentacji:

  • Rola głosu w autoprezentacji

  • Komunikacja niewerbalna

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów