Szkolenia zawodowe

Asystent osoby niepełnosprawnej

Cele szkolenia: główną ideą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest podnoszenie jakości życia osoby niepełnosprawnej poprzez ułatwienie wykonywania czynności dnia codziennego, wykształcenie samodzielności oraz w części przypadków stworzenie warunków do samodzielnej rehabilitacji.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Polityka społeczna

  • Wybrane zagadnienia z teorii i metod pracy socjalnej

  • Asystowanie osobie niepełnosprawnej w kompleksowej rehabilitacji

  • Promocja zdrowia i profilaktyka

  • Zajęcia praktyczne

  • współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej,


Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów