Szkolenia zawodowe

Asystent dyrektora

Cele szkolenia: zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych potrzebnych do efektywnego prowadzenia sekretariatu. Na kursie zdobędziesz umiejętności zawodowe z dziedziny zarządzania, administracji, psychologii biznesu i księgowości, potrzebne do efektywnego prowadzenia sekretariatu. W trakcie nauki na kursie poznasz poszczególne etapy obiegu dokumentów w firmie oraz rodzaje umów z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego. Po ukończeniu kursu z powodzeniem zorganizujesz pracę w sekretariacie. Będziesz również umiała profesjonalnie prowadzić rozmowy telefoniczne oraz korespondencję. Poznasz także zasady komunikacji werbalnej i niewerbalnej, niezwykle przydatne w trakcie negocjacji, ale także podczas wykonywania codziennych obowiązków. Dowiesz się również, jak efektywnie zarządzać czasem swoim i swojego szefa.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Przygotowanie komputera do pracy.

  • Organizacja biura i samodzielnej pracy.

  • Oprogramowanie wykorzystywane w pracach biurowych.

  • Dokumenty w firmie. Tworzenie, przechowywanie archiwizacja.

  • Prawo cywilne w pigułce. Typowe umowy zawierane przez firmy.

  • Prawo pracy i administracyjne w pigułce. Firma w postępowaniu przed organami państwowymi

  • prawozdawczość finansowa w firmie. Przygotowywanie rachunku wyników Firmy.

  • Rekrutacja w firmie.

  • Prezentacja firmy, jej produktów i usług.

  • Poprawna komunikacja i motywacja pracowników w firmie. Reprezentacja Firmy na zewnątrz.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów