Szkolenia zawodowe

ABC przedsiębiorczości

Cele szkolenia: przygotowanie słuchaczy do prowadzenia własnej działalności gospodarczej przy wykorzystaniu merytorycznej wiedzy z zakresu marketingu, analizy otoczenia organizacji oraz zewnętrznych źródeł finansowania działalności gospodarczej. Kurs szczególnie przydatny dla osób świadomie planujących własną drogę awansu zawodowego.

Zakres tematyczny szkolenia:

  • zakładanie, prowadzenie i zasady rozliczeń działalności gospodarczej

  • zasady marketingu, marketing-mix

  • analiza otoczenia SWOT i TOWS

  • public relations

  • zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej: kredyty bankowe, fundusze strukturalne, inne źródła finansowania


Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne ze wzorem MEN.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów