Szkolenia biznesowe

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Umiejętność profesjonalnego zarządzania zespołem pracowniczym sprawia, że pracownicy będą posiadali komfort psychiczny w pracy, zaś sama firma będzie posiadała lojalnych pracowników oraz wizerunek firmy przyjaznej pracownikom.

Pracownicy mają ogromne znaczenie dla skutecznego funkcjonowania organizacji. Przyczyniają się do poprawy wydajności, jakości, wyników finansowych oraz konkurencyjności, a nawet sukcesie firmy. Tym samym kierownicy muszą zrozumieć i docenić wartość tego czynnika.

Dzięki szkoleniu będziesz umiał/potrafił:

  • dostarczenie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem problemów w zespole;

  • nabycie umiejętności w zakresie: planowania pracy, doboru pracowników do zespołu pracowniczego, motywacji, rozwiązywania konfliktów i komunikacji interpersonalnej, delegowania zadań, szkolenia, mentoringu oraz coachingu, budowania ścieżki kariery pracownika;

  • poznanie indywidualnego, własnego stylu zarządzania zespołem pracowniczym.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów