Szkolenia biznesowe

Zarzadzanie czasem

Szkolenie rozwija umiejętność planowania i organizowania pracy, uwzględniając osobiste predyspozycje oraz kontekst działania. Koncentruje się na wypracowaniu indywidualnych, realistycznych i zoptymalizowanych sposobów efektywnego działania. Pozwala uczestnikom wypracować zmiany w ich stylu zarządzania czasem.

Dzięki szkoleniu będziesz umiał/potrafił:

  • Wzrost kompetencji w zakresie efektywnego zarządzania czasem i organizacji pracy.

  • Pogłębienie wiedzy na temat metod planowania.

  • Doskonalenie kompetencji w zakresie definiowania i wytyczania celów.

  • Nabycie umiejętności organizowania pracy w zgodzie z osobistymi predyspozycjami.

  • Opracowanie indywidualnej metody wdrożenia nabytych umiejętności

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów