Szkolenia biznesowe

Standardy obsługi klienta

Osiągnięcie wysokiej klasy obsługi klienta wymaga odpowiednio dobranej kadry, silnego przywództwa, efektywnej pracy zespołowej oraz zmotywowanych osób mających bezpośredni kontakt z Klientem. Wszystkie realizowane w organizacji procesy powinny być wspierane przez zorientowane na Klienta normy i standardy, które są doskonalone przez efektywne zarządzanie i kontrolę.

Realizowane przez nasz zespół projekty pozwolą Państwu skuteczniej pozyskiwać nowych Klientów, diagnozować ich oczekiwania, budować stabilniejsze relacje, lepiej radzić sobie z wymagającymi Klientami zarówno wewnętrznymi i zewnętrznymi, unowocześniać funkcjonowanie organizacji oraz budować pozytywny wizerunek Firmy.

Do udziału w szkoleniach zachęcamy pracowników działów obsługi klienta i działów sprzedaży, osoby mające bezpośredni kontakt z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Szkolenia przeznaczone są dla organizacji zajmujących się obsługą klienta biznesowego i obsługą klienta indywidualnego.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów