Szkolenia biznesowe

Coaching i mentoring

Coaching to pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji osoby w określonej dziedzinie prowadzone indywidualnie przez trenera. Zasadniczym zadaniem tego procesu jest wsparcie osoby objętej coachingiem w osiągnięciu przez nią uzgodnionych z coachem celów.

Dzięki szkoleniu będziesz umiał/potrafił:

  • Podczas szkolenia przygotowujemy uczestników do pełnienia roli coachów i mentorów oraz do rozwijania pracowników na trzech poziomach, niezbędnych do optymalnego wykonywania pracy: postaw i motywacji wiedzy umiejętności

  • Wyposażamy uczestników szkolenia w narzędzia potrzebne do skutecznego rozwijania ludzi na każdym z tych poziomów. Uczymy pracy z osobami o różnych stylach przyswajania wiedzy i umiejętności. Przekazujemy sposoby radzenia sobie z trudnymi wyzwaniami w procesach coachingu i mentoringu.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów