Szkolenia biznesowe

Autoprezentacja

Szkolenie daje uczestnikom możliwość poznania oraz praktycznego zastosowanie zasad skutecznej autoprezentacji. Uczestnicy dowiedzą się jak pokonać tremę przed wystąpieniami, jak dobrać strój, ton głosu oraz słowa, aby skutecznie zaprezentować swoją osobę.

Dzięki szkoleniu będziesz umiał/potrafił:

  • Poznanie założenia teorii związku między nadawcą i przekazem

  • Nauka formułowania celów i dobierania środków przekazu w zależności od słuchaczy, miejsca i celu

  • Nabycie wiedzy dotyczącej struktury dobrej prezentacji, jej zaprojektowania i zrealizowania. Trening pozytywnej autoprezentacji i odporności na ekspozycję społeczną

  • Opanowanie umiejętności technicznych w zakresie prowadzenia prezentacji wg planu – słowa klucze, pomoce, rozpoczęcie i zakończenie

  • Poznanie zasad profesjonalnej prezentacji

  • Nabycie umiejętności prowadzenia prezentacji w różnych warunkach

  • Nabycie umiejętności posługiwania się urządzeniami audiowizualnymi w czasie prezentacji

  • Przygotowanie i ocena własnej prezentacji

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów