Szkolenia biznesowe

Aspekty kontroli

Kontrola zarządcza obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty działalności jednostki. Podstawowym elementem kontroli zarządczej jest odpowiedzialność każdego kierownika jednostki za wdrożenie i monitorowanie takich elementów kontroli zarządczej, aby jednostka osiągała wyznaczone jej cele w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Dzięki szkoleniu będziesz umiał/potrafił:

  • zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,

  • skuteczności i efektywności działania,

  • wiarygodności sprawozdań,

  • ochrony zasobów,

  • przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

  • efektywności i skuteczności przepływu informacji,

  • zarządzania ryzykiem.

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów