Projekty Unijne

Projekt wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.10 Wsparcie osób dorosłych, w szczególności osób o niskich kwalifikacjach i osób starszych w zakresie doskonalenia umiejętności wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnej i porozumiewania się w językach obcych

 

12.09.2022 r.

Aktualnie prowadzimy nabór osób chętnych do wzięcia udziału w projekcie

Wszystkich chętnych, zapraszamy do aplikowania za pomocą formularza dostępnego na stronie w sekcji ZGŁOSZENIE DO PROJEKTU.

 

DLA KOGO?

 • jeżeli masz 50 lat i więcej,

 • jesteś osobą o niskich kwalifikacjach,

 • mieszkasz na terenie województwa zachodniopomorskiego,

 • z własnej inicjatywy jesteś zainteresowany nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kompetencji i kwalifikacji w obszarze technologii informacyjno– telekomunikacyjnych

TO TEN PROJEKT JEST WŁAŚNIE DLA CIEBIE!

INFORMACJE O PROJEKCIE:

Tytuł projektu: Moc cyfrowych kompetencji

Obszar realizacji projektu: województwo zachodniopomorskie

Okres realizacji projektu: 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r.

Adresaci projektu: Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 140 mieszkańców woj. zachodniopomorskiego (84K; 56M), pracujących i niepracujących o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych/pracujących w województwie zachodniopomorskim, które z własnej inicjatywy są zainteresowane wsparciem, znajdujące się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

W grupie docelowej znajdują się mieszkańcy woj. zachodniopomorskiego:

 • 100% osób po 50 roku życia: 140 os. (84K, 56M),

 • 100 % osób o niskich kwalifikacjach: 140 os. (84K, 56M) w tym 60% osób bezrobotnych: 84 os. (50K,34M) w tym również długotrwale bezrobotne,

 • 20% os. biernych zawodowo: 28 os.(17K, 11M),

 • 20% osób pracujących:28 os. (17K,11M),

 • 60 % grupy docelowej stanowią kobiety 84 os. (84K),

 • min. 20% grupy docelowej stanowią osoby z niepełnosprawnościami: 28 os. (17K, 11M),

 • Wsparciem objęte zostaną osoby zamieszkałe/pracujące na terenie gmin Specjalnej Strefy Wyłączenia – min. 40% GD tj. 56 os. (34K,22M).

 

Cel główny projektu: Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracujących i niepracujących 140 (84K,56M) osób o niskich kwalifikacjach, w wieku 50 lat i więcej, zamieszkałych województwo zachodniopomorskie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, podniesienie kompetencji cyfrowych potwierdzonych certyfikatem DIGCOMP.

Efekt trwałości: Doprowadzenie uczestników projektu do egzaminu zewnętrznego i nabycie dokumentu potwierdzającego kompetencje ważne bezterminowo.

Oferowane wsparcie: Kursy komputerowe wg standardu Digital Competence Framework, kończące się uzyskaniem certyfikatu DIGCOMP na poziomie A.

 

Szczegóły dotyczące kursów komputerowych:

 • w ramach projektu zorganizowanych zostanie 14 grup szkoleniowych, średnio 10-osobowych,

 • zajęcia będą trwać 120 godzin/grupę, średnio 3 godziny dziennie, 5 razy w tygodniu i odbywać się będą w godzinach porannych lub popołudniowych w dni powszednie lub weekendy z poszanowaniem potrzeb i możliwości osób zatrudnionych,

 • kurs składa się 5 obszarów tematycznych Digital Competence Framework:
  Informacja – 12h; Komunikacja – 36h; Tworzenie treści – 24h; Bezpieczeństwo – 24h; Rozwiązywanie problemów – 24h

 • każdy uczestnik otrzyma na własność podręcznik, notatnik, długopis oraz będzie mógł skorzystać z bezpłatnej przerwy kawowej.

 

 

KONTAKT:

Biuro w Szczecinie
al. Niepodległości 22
70-412 Szczecin

Biuro w Świdnicy
Armii Krajowej 29/3
58-100 Świdnica
tel. 74 303 02 32


e-mail: biuro@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów