Projekty Unijne

Nowe kwalifikacje – nowe możliwości

 

 

Data aktualizacji 14.08.2017

Zapraszamy do składania ofert na wynajem pomieszczeń na zajęcia grupowe w Zawierciu realizowane w ramach projektu „Program aktywnej integracji zagrożonych ubóstwem mieszkańców powiatu Zawierciańskiego” (RPSL.09.01.05-24-063A/16).

KURSY

Na terenie powiatu zawierciańskiego poszukiwani są wykwalifikowani pracownicy, dlatego oferujemy możliwość odbycia BEZPŁATNEGO kursu w zawodzie:

  • OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIK SPRZEDAŻY

  • OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO

  • PRACOWNIK GASTRONOMII

DLA KOGO?

Jeśli ukończyłeś 15 rok życia i chcesz spróbować czegoś nowego, zdobyć umiejętności, zgłoś się do nas. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, jego celem jest aktywizacja zawodowa uczestników.

Możesz zostać uczestnikiem jeżeli spełniasz poniższe warunki:

  • Zamieszkanie na terenie powiatu zawierciańskiego

  • Masz maksymalnie wykształcenie średnie

  • Jesteś bezrobotny, ale nie jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy

O PROJEKCIE

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś IX. Włączenie społeczne 9.1. Aktywna integracja Firma Nestor Group realizuje projekt „Program aktywnej integracji zagrożonych ubóstwem mieszkańców powiatu zawierciańskiego”.

Celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno-zawodowych niezbędnych do podjęcia zatrudnienia przez 48 osób, w tym 26K i 22M,biernych zawodowo i bezrobotnych niebędących klientami PUP, w wieku 15 lat i więcej o niskich kwalifikacjach, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkających w powiecie zawierciańskim, poprzez organizację programu obejmującego usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym: praca socjalna i poradnictwo indywidualne oraz grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, a także o charakterze zawodowym: szkolenia, staże, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy.Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.06.2017-30.04.2018

Wartość projektu: 660 595,00 zł, w tym współfinansowanie ze środków UE: 561 505,75 zł

 

WSPIERAMY!

  • W ramach projektu otrzymasz wsparcie doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy.

  • Gwarantujemy miejsca odbycia trzymiesięcznego stażu we współpracujących firmach, a Stażystom GWARANTUJEMY WYPŁATĘ STYPENDIÓW.

  • Otrzymasz bezpłatnie materiały szkoleniowe i przybory.

Biuro w Zawierciu
ul. 3-go Maja 13, I piętro
42-400 Zawiercie
tel. 530 597 275

Biuro w Świdnicy
Ul. Rynek 39/40
58-100 Świdnica


e-mail: e.wisniewska@nestorgroup.pla@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl | Facebook: @NestorGroupEdukacja

 

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów