Projekty Unijne

NOWE KOMPETENCJE – LEPSZA PRACA

 

Informujemy, że z dniem 29.11.2017 r. nastąpiło rozwiązanie umowy na realizację projektu pn. Nowe kompetencje - lepsza praca i tym samym szkolenia zostają zakończone.

 

O projekcie:

W 2017 firma Nestor Group realizuje projekt „Nowe kompetencje – lepsza praca” wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 01.02.2017-31.07.2018
Wartość projektu: 920 700,00 zł,  w tym współfinansowanie UE 826 140,00 zł

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych przez mieszkańców obszaru ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko – Ząbkowickiej poszukiwanych przez regionalnych  pracodawców wpisujących się w inteligentne specjalizacje woj. dolnośląskiego, umożliwiających podjęcie zatrudnienia, rozwój potencjału zawodowego jednostki i branży, dzięki udziałowi w WEEKENDOWYCH kwalifikacyjnych kursach w zawodzie Monter-mechatronik i Elektromechanik pojazdów samochodowych, zakończonych egzaminem potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienia uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego.
 

Adresaci projektu:

Projekt obejmie wsparciem grupę docelową stanowiącą 108 osób (2 kobiety, 106 mężczyzn) niepracujących i pracujących osób dorosłych o niskich kwalifikacjach.

 

W grupie docelowej znajduje się:

  • 100% osób o niskich kwalifikacjach: 108 osób (2K,106M)

  • 70% osób bezrobotnych: 75 osób (2K,73M)

  • 10% osób biernych zawodowo: 11 osób (11M)

  • 20% osób pracujących: 22 osoby (22M)

  • 60% osób z obszarów wiejskich: 65 osób (1K,64M)

  • 10% osób w wieku powyżej 50 lat:  11 osób (11M)

  • 5%    osób niepełnosprawnych: 6 osób (6M)

 

Oferowane wsparcie:

Szkolenia zawodowe kończące się egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma na własność: podręcznik, notatnik, długopis

 

Rekrutacja:

Rekrutacja do projektu odbywać się będzie w sposób ciągły na terenie województwa dolnośląskiego: w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim i ząbkowickim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego);

 

Warunki uczestnictwa:

  • miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa dolnośląskiego w/w powiatach.

  • wykształcenie maksymalnie średnie

 

Zgłoszenie do projektu:

Zgłoszenie do udziału w projekcie następuje na podstawie wypełnionych czytelnie i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych:

 

Podanie wyników rekrutacji (dokument dołączony do regulaminu konkursu) nastąpi w formie preferowanej przez kandydatów tj. listownie, mailowo, telefonicznie, z uwzględnieniem przestrzegania ochrony danych osobowych.

 

Szczegóły dotyczące kursów zawodowych:

Zorganizowane zostaną 4 grupy szkoleniowe 12 osobowe w ramach 606 godzinnego kursu Monter-mechatronik oraz 5 grup 12 osobowych w ramach 543 godzinnego kursu Elektromechanik pojazdów samochodowych.

 

Kontakt:

Biuro Projektu w Świdnicy

Kolejowa 1 D
58-100 Świdnica
tel. 74 / 303 02 32, kom. 889 680 000
e-mail: rekrutacja@nestorgroup.pl | www.nestorgroup.pl

 

Harmonogramy:

Więcej o nas

Gwarancja dopasowania oferty do indywidualnych wymagań i możliwości Klientów